Počítačové sítě

Návrh, budování a správa
Naše společnost provádí projekci a realizaci síťové infrastruktury nutné pro správnou funkci podnikových počítačových a telefonních sítí, datových center, webových, databázových a komunikačních serverů, instalaci a správu firewallů a audit bezpečnosti počítačových sítí.

Bezpečnost sítí
Zajištění bezpečnosti námi dodávaných řešení tvoří naši prioritu. Dosahujeme jí bezpečnostním auditem připojených systémů a zařízení, instalací firewallů a sítí VLAN a VPN u řešení, kdy je zákazníkova síť připojena k veřejným sítím nebo k internetu.
Provádíme analýzy použítí počítačových sítí a síťových zdrojů, na jejich základě Vám zpracujeme definice bezpečnostních politik a poskytneme Vám podporu při jejich zavádění do podnikových sítí a do sítí pracovních skupin.

Firewally a internetové brány
Většina počítačových sítí je dnes připojena k internetu. Pro efektivní a bezpečný přístup je nutné použít zařízení, které v sobě kombinuje funkci internetové brány a firewallu. Tato zařízení Vás ochrání proti útokům z internetu, budou provádět antivirovou kontrolu Vašich e-mailů a umožní řízení přístupu k internetu z podnikové sítě.
Pokud provozujete firewall nebo internetovou bránu, ale nemáte zkušenosti s jeho instalací nebo správou, poskytneme Vám kompletní servis. Naše služby zahrnují instalaci operačního systému Linux nebo FreeBSD, konfiguraci stavových firewallů a proxy serverů, systému detekce průniku a vzdálenou správu Vašeho firewallu včetně monitorování jeho funkčnosti.

Instalace a provoz mikrovlnných (bezdrátových) spojů
Naše společnost Vám nabízí měření signálu, realizaci a provoz mikrovlnných spojů v bezlicenčním pásmu 2.4GHz, 5,5GHz a 10GHz. Pomocí mikrovlného spoje můžete snadno propojit pobočky svojí společnosti nebo se připojit k síti internet. Pro zjištění dostupnosti připojení ve Vaší lokalitě a pro cenovou kalkulaci nás prosím kontaktujte na email: info@jaronet.cz .

Správa sítí LAN a servis HW
Naše společnost Vám nabízí externí správu Vaší počítačové sítě LAN včetně počítačů a serverů na platformě MS Windows, siťových zařízení i dalšího hardware (tiskárny,scannery...).

Technologie sítí
Námi dodávaná řešení metalické, optické a strukturované kabeláže a bezdrátových sítí (mikrovlnné spoje/WiFi) kladou důraz na spolehlivost a bezpečnost přenosů dat. Montáže strukturované kabeláže provádíme v kategoriích cat5, cat6 a cat7 vhodných pro nasazení v sítích Ethernet, Fast Ehernet a Gigabit Ethernet.